Rapport från en utbildnings- och kontaktresa 16/9 – 19/9 -22