Allmänt

23 okt 2019

Skolverkets förslag till nya kursplaner tar bort begreppet Norden och det nordiska samarbetet

 

Våra nordiska statsministrar vill att Norden ska vara världens mest integrerade region enligt deras vision 2030, men hur skall vi kunna vara sammanhållna och integrerade om det brister i kunskapen om hur vi binds samman?

”Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden” sjunger vi i och syftar på det geografiska område där Sverige är beläget. Men ordet Norden finns inte med i Skolverkets förslag till nya kursplaner för grundskolan.

I Sverige bor det cirka 240 000 utrikesfödda första generation med nordisk bakgrund. De identifierar sig som nordbor, men om inte skolan använder begreppet Norden kommer det att glömmas bort.

Med oro ser vi att grannspråk och kunskap om Norden inte längre får plats i kursplanerna. Förslaget strider delvis mot artikel 8 i Helsingforsavtalet, till exempel mot att ge eleverna kunskap om de nordiska språken, om kulturen och om sociala förhållanden i Norden.

Förslaget är att ordet Norden och den nordiska namngeografin tas bort i ämnet geografi på mellanstadiet. I ämnet historia på högstadiet föreslås det nordiska samarbetet att utgå. Samma gäller för ämnet samhällskunskap. Kunskap om urfolket samerna och de nationella minoriteterna föreslår man också ska tas bort från historieundervisningen. I ämnet musik ska man ta bort nordiska barnvisetraditionen. I ämnet svenska finns kunskap om nordiska språk kvar, men den kunskapen blir urholkad om man inte förstår sammanhanget

Våra nordiska statsministrar säger i vision 2030 ”Norden är vårt hem, vår värld”. Och med det föreslår föreningen Norden att skolans innehåll, som det uttrycks i kursplanerna, bör återspegla statens ambitioner med skolan. Detta gäller även i fråga om Norden och det nordiska samarbetet för framtida nordbor. Såväl infödda som utrikesfödda, skall ha rätt till kunskap om vår gemensamma historia, det nordiska språkarvet och de nordiska samhällena.

Lärare i skolor som Karesuando skola och Övre Soppero skola, Marks gymnasieskola, Lillholm, Ekholmskola, Kunskapens hus, Hanviken, Nystära, I.S.G.R. Göteborg, Vimarskolan, Svenska skolan i Barcelona, Hanvikens skola och Ardalaskolan skriver under och säger bland annat att:

”Vi bor i ett område där tre nordiska länder gränsar med varandra och där flera nordiska språk talas”

”Vi har en gemensam historia och ska förhoppningsvis ha ett gott samarbete i framtiden”

”Det är våra grannländer och vi har mycket gemensamt”

”Eleverna bor i Norden, då ska de också ha lite allmänbildning om de länder som ingår i Norden”

 Föreningen Norden, Generalsekreterare Bo Andersson

Med stöd av Sverigefinska Riksförbundet (RSKL) och Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige

 

Frågor? kontakta Bo Andersson

Generalsekreterare
Bo Andersson
Mobil: 070-221 79 28
Mejl: [email protected]orden.se

 

Aktuellt hos Föreningen Norden