Skolverkets förslag till nya kursplaner tar bort begreppet Norden och det nordiska samarbetet