Vad vi gör

Föreningen Norden arbetar utifrån erfarenhet och kunskapsutbyten genom exempelvis Vänortsutbyten, Nordiska Nätverk, och transnationella projekt.

Föreningen Norden har som ideell organisation en ledande roll i att gynna och ta initiativ till gränsöverskridande samarbete mellan invånare, föreningar, företag, kommuner och stater. Vi vill, som partipolitiskt och religiöst obunden förening, bidra och utveckla det nordiska samarbetet.