Vad vi gör

Föreningen kanaliserar medborgarnas tankar om nordisk samverkan till det offentliga Norden, bedriver opinionsbildning lokalt och nationellt och bedriver folkbildning om nordiska frågor inte minst genom Biskops Arnö folkhögskola.

Föreningen arbetar vidare med att öka kunskapen om nordiska samhällsfrågor genom Nordens tidning, seminarier och informationsspridning.