Vad vi gör

I mer än 100 år har föreningen Norden verkat för demokrati och samarbete i Norden. 100 år av stora och små samhällsförändringar som fångats upp i vårt gränsöverskridande samarbete mellan människor och organisationer.

För att nå våra mål arbetar vi med engagemang, opinionsarbete och folkbildning. Vi satsar mycket på innovation och utveckling av det nordiska samarbetet för att skapa nya mötesplatser och sätt att driva arbetet.

Året som gått har mer än någonsin visat betydelsen av föreningens arbete. Coronapandemin har synliggjort en sårbarhet i samhället och en spricka i det nordiska samarbetet. Demokratin och det öppna samhället behöver försvaras och vår förmåga att möta globala utmaningar ställer krav på gränsöverskridande lösningar och samarbete i vår nordiska region.

Med tydligt fokus står vi redo för framtiden

För att klara framtidens utmaningar behöver vi mer än någonsin arbeta målmedvetet. Under de kommande åren kommer föreningen fokuserat arbeta för:

– Ökat engagemang för nordiskt samarbete bland människor, organisationer och företag

– Fortsatt demokratisk och hållbar utveckling i Norden

– Fördjupat och breddat samarbete mellan politiken och civilsamhället

– Vidareutvecklat och fördjupat samarbete över generations- och nationsgränser