Vad vi gör

Året som gått har mer än någonsin visat betydelsen av föreningens arbete. För att nå våra mål arbetar vi med engagemang, opinionsarbete och folkbildning.

Vi satsar mycket att på ett innovativt sätt utveckla det nordiska samarbetet för att skapa nya mötesplatser och sätt att driva arbetet.

Med visionen ”Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region” som ledstjärna arbetar vi med lokala, nationella och transnationella projekt som övergripande syftar till: 

– Ökat engagemang för nordiskt samarbete bland människor, organisationer och företag

– Fortsatt demokratisk och hållbar utveckling i Norden

– Fördjupat och breddat samarbete mellan politiken och civilsamhället

– Vidareutvecklat och fördjupat samarbete över generations- och nationsgränsen