För skolan

Norden är en resurs i skolan, i klassrummet och i kunskapsutbyten mellan lärare. Föreningen Norden hjälper er skola med kunskap och erfarenheter från Norden med enkla och lätta verktyg.

Som skolmedlem blir ni anslutna nationellt men kan fortsättningsvis samarbeta med vår lokalavdelningar lokalt. Föreningen Norden bjuder in sina medlemmar till fortbildningar, seminarier och workshops ofta i samarbete med andra aktörer.

Medlemskap hos oss innebär att vi hjälper till med att underlätta kontakter, främja kommunikation och sprida kunskap. Skolmedlemskapet är gratis men prenumerationen på Nordens tidning kostar 125 kr om ni vill ha den utskickad med post.

Föreningen Norden bevakar också beslut som rör Norden i skolan, läroplaner och resurser med mera. Läs vårt senaste nyhetsbrev här

Som skolmedlem får skolan:
– Nordens tidning i digital version.
– Tillgång till Norden i skolan, en digital läroplattform med över 17.000 registrerade lärare i Norden.
– Möjlighet att delta i Nordiska projekt tillsammans med oss, exempelvis Hälsa, delaktighet och lärande.
– Tips på nordiska bidrag att söka för utbyten och samarbete i Norden.
– Nyhetsbrev, 4 gånger per år med tips på läromedel, opinion och senaste nytt från skolor i Norden.

För att bli medlem hos Föreningen Norden, ange om skolan är:

  • Förskola
  • Klass F-6
  • Klass 7-9/gymnasium/folkhögskola
  • Högskola/yrkeshögskola

Bli medlem gratis.

Jag vill ansluta mig till Föreningen Norden som:

Kontaktuppgifter

Faktureringsuppgifter