Aktuellt

24 mar 2021

Webinar om nordiskt samarbete lockade stor publik

På Nordens dag står Norden enade och firar gemenskapen. Samtidigt är det ett tillfälle för att föra intressanta diskussioner och tänka kritiskt kring hur nordiskt samarbete mår och hur det kan utvecklas. Intresset och engagemanget var stort, många lyssnade och deltog interaktivt.

Presentation av två färska undersökningar
Det var temat på webbinariet vi arrangerade i samarbete med Svenska Institutet, där var sin undersökning presenterades: Föreningen Nordens opinionsundersökning om svenskarnas syn på nordiskt samarbete och Svenska Institutets undersökning om Sverigebilden i de andra nordiska länderna.

Undersökningarna presenterades av respektive Josefin Carlring, generalsekreterare för Föreningen Norden, och Madeleine Sjöstedt, generaldirektör för Svenska Institutet. Presentationerna följdes av ett bidrag från Johan Strang, biträdande professor i Nordenstudier på Helsingfors universitet, och Britt Bohlin, tidigare direktör för Nordiska rådet.

Var tredje svensk har en nära relation i annat nordiskt land
Josefin Carlring, generalsekreterare på Föreningen Norden inledde sin presentation med en viktig siffra: var tredje svensk (34%) har anknytning till ett annat nordiskt land i form av en nära relation. Detta gör nordiskt samarbete till en nationell angelägenhet.

I presentationen redogör hon för Coronaeffekten på nordiskt samarbete och avslutar med att beskriva den stora vilja som finns i samhället till ökat samarbete, 8 av tio svenskar uppger det. Framför allt är det ett ökat krissamarbete som svenskarna önskar sig.

Kriser har påverkat Sverigebilden
I Svenska institutets rapport om Sverigebilden i Norden konstaterar generaldirektör Madeleine Sjöstedt att det finns en väldigt hög kännedom av Sverige i Norden och att synen på Sverige är generellt sett mycket positiv.

Däremot finns det en syn i Norden att Sverige utvecklas åt fel håll. Det finns två negativa narrativ som handlar dels om brottslighet i Sverige och dels om att svenskar inte har lätt med att erkänna att de inte är bäst.

Vi behöver bygga en vardagsnordism igen
Rubriken är ett citat från Johan Strang, professor i Nordenstudier, som ser som en tungt bidragande faktor till den nuvarande krisen i Norden att man har sett på Norden som ett varumärke istället för något man skapar varje dag.

”Det som håller ihop Norden är de människor som rör sig över gränser, för kärlek, jobb, turism. Den nuvarande gränspolitiken skadar dem”, uppgav Johan Strang under webbinariet.

Resurser till nordiskt samarbete måste öka
Britt Bohlin, tidigare direktör för Nordiska rådet, uppmärksammade hur resurserna till nordiskt samarbete, på en politisk nivå, inte ökats på väldigt länge.

I dagsläget tar det dessutom lång tid innan ett förslag som kommer till Nordiska rådet kan bli verklighet, bland annat på grund av konsensusregeln. ”Starka strukturer och att visa genom praktiska politiska beslut att det nordiska samarbetet tas på allvar”: detta krävs för att stärka det nordiska samarbetet i framtiden enligt Britt Bohlin.

Stort intresse och högt engagemang hos åhörarna
Närmare 450 personer tittade på livesändningen, från olika delar av Sverige och Norden (se bilden nedan). Många som lyssnade deltog dessutom interaktivt och svarade på frågor via plattformen Menti. På frågan ”Vad behövs för att vidareutveckla nordiskt samarbete?” inkom närmare 130 svar som Föreningen Norden kommer att titta närmare på för att använda i verksamheten.

Flera tips handlade om att man önskar fler möjligheter att samverka över gränser kring olika frågor. Det är något som Föreningen Nordens samarbetsplattform”Idélab Norden” kan positivt bidra till.

Läs mer om Idélab Norden här.

 

Du som har missat webbinariet kan titta på det i efterhand HÄR.

Aktuellt hos Föreningen Norden