Allmänt

13 jun 2020

Åsa Torstensson ny förbundsordförande på digitalt fullmäktige

Åsa Torstensson från Strömstad valdes till ny förbundsordförande i föreningen Norden Sverige vid föreningens första digitala fullmäktige som genomfördes under lördagen den 13 juni 2020.

Tack för förtroendet att nu ta över ordförandeskapet efter Berit Andnor Bylund mitt i en verklighet som vi idag egentligen inte vet vart den tar vägen. Pandemin har utmanat oss alla till nya möjligheter, gamla invanda mönster sätts på prov och den offentligt drivna nordiska rösten har tyvärr hamnat lite på sparläge. Föreningen Norden är nu med och skriver en ny historia.

Vi har firat hundra år av framgångsrikt föreningsliv och medlemsengagemang för ett Norden där gränser inte ska synas eller upplevas som krångliga. Efter våren 2020 kommer föreningen Norden ha ett stort åtagande att åter finns former att ur pandemins erfarenheter ta sig an ett aktivt nordiskt utvecklingsarbete. Troligen på ett nytt, såväl som nygammalt, arbetssätt. Men vi vet, av hundra års erfarenhet att det är ett starkt civilsamhälle som måste hålla i taktpinnen för att de demokratiska värdena och dess utveckling ska gå vidare. Där har föreningen Norden fortsatt ett avgörande uppdrag. Det kanske är tydligare nu än på många år.

Återigen kommer föreningen vara den pådrivande föreningen för att se till så att nya möjligheter ges inom den nordiska gemenskapen och med alla era erfarenheter är det lokala engagemanget grunden för att Norden som gemenskap går vidare och förhoppningsvis stärkt ur denna underliga tid vi nu upplevt.

– Åsa Torstensson

Fullmäktige 2020 tog en rad viktiga beslut för att lägga en bra grund för föreningens utveckling och det nordiska samarbetets framtid. Föreningen har nu gjort ett tydligt åtagande för att bidra till visionen om ”Norden som världens mest hållbara och integrerade region”, genom att engagera och ta nya initiativ till att tillsammans med andra testa nya samverkansformer som främjar nordiskt samarbete.

Med 70 deltagare varav 37 ombud tackades Berit Andnor Bylund med styrelse för de gångna två åren och en delvis ny styrelse tillsattes. Även Bo Andersson tackades för sin 9 år som generalsekreterare för föreningen Norden.

Se föreningens nyvalda styrelse förbundsstyrelse i sin helhet här.

Tillsammans med en ny förbundsstyrelse ser jag fram emot att arbeta med att utveckla föreningen för framtiden, säger Josefin Carlring, generalsekreterare.


Generalsekreterare

Josefin Carlring
Tel: 070-305 14 30
Mejl: [email protected]

Aktuellt hos Föreningen Norden