Allmänt

29 maj 2020

Corona stoppar inte engagemanget

Under denna konstiga start på 2020 har föreningslivet fått en annan karaktär. Vi har alla tvingats hitta nya sätta att mötas och engagera oss på, något vi kan lära oss av och utvecklas genom.

Under hösten kommer våra lokalavdelningar ha möjlighet att få mer kunskap i digitala kanaler och i juni genomförs föreningen första digitala fullmäktige. Det vi tydligt kan se är att Corona inte stoppar engagemanget, speciellt i våra lokalavdelningar runt om i landet. Detta har uppmärksammats i lokaltidningar, bland annat i Länstidningen Östersund om det digitala årsmötet i Östersunds lokalavdelning.

Föreningen Norden i Stockholm hade under våren ett digitalt nordiskt seminarium om vår havsmiljö via Zoom. Seminariet handlade om hur Coronaviruset påverkar våra möjligheter till samarbete och utbyte i Norden. Lokalavdelningen bjuder även i till ett digitalt möte med deltagare från flera nordiska länder tillsammans med Föreningen Natur och Samhälle i Norden och Studieförbundet Vuxenskolan.

I lokalavdelningen i Jönköping planerar man för hösten en kunskapspromenad där deltagarna på avstånd kan umgås och lära sig om Norden.

I Halland ska distriktet träffas i trädgården för att diskutera det kommande fullmäktige och i Nässjö genomfördes ett mejlstyrelsemöte som fungerade utmärkt.


Organisationsutvecklare

Julia Brink
Tel: 070-892 32 48
Mejl: [email protected]

Aktuellt hos Föreningen Norden