Föreningen Norden uppmanar våra nordiska politiker att agera tillsammans