Allmänt

2 feb 2020

Till medlemsorganisationer inom föreningen Norden

 

Till medlemsorganisation inom föreningen Norden​.

Med anledning av att vi tillsammans tar ansvar för att dels minska smittspridningen, dels skydda särskilda riskgrupper följer vi i föreningen Norden aktivt myndigheternas beslut, råd och rekommendationer.

Om möten, seminarier och liknande

Om det inte är absolut nödvändigt så rekommenderar vi att ni flyttar fram möten och arrangemang. Se nedan mer om distriktens årsmöten.

För möten rekommenderar vi telefon- eller mobilmöten, alternativt andra digitala mötesverktyg, till exempel Skype eller Facetime.

Sluta inte ha kontakt med varandra och med era medlemmar. Kontakt går att ha per telefon, mobil eller via nätet. 

Om lokala resor

Lokalavdelningar som har inplanerade resor får rekommendationen att flytta fram i tid. Beroende på researrangör och resebolag som anlitats finns olika avboknings- och ombokningsregler. Läs på ordentligt. Var ute i god tid att avboka eller omboka.

Genomförs en resa är det som vanligt reseförsäkring som gäller för deltagare. Ta upp frågan med leverantör vilken försäkring om gäller för resan från deras sida.

Om kommande fullmäktige

När det gäller fullmäktige i Juni har förbundsstyrelsen beslutat att:

a) Dela upp fullmäktige i två delar. Ett första möte som sker digitalt 13 juni samt ytterligare ett i höst.

b) De första handlingarna till fullmäktige skickas ut 4 veckor innan.

Sista dagen för att anmäla ombud för de distrikt som ansökt om dispens är måndagen den 11 maj.

 

Till sist, håll er uppdaterade och följ Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Exempelvis:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

Riskbedömning för evenemang och sammankomster

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

Ta hand om er och varandra!

(sidan kommer att uppdateras löpande) 2020-05-06

Aktuellt hos Föreningen Norden