Allmänt

13 dec 2019

Inbjudan till den 27/1 Internationell samverkan krävs för hållbar regional utveckling

Internationell samverkan krävs för hållbar regional utveckling. Allt fler av dagens utmaningar kräver samarbete över nationsgränser. Det är helt uppenbart när det gäller klimatåtgärder, energiförsörjning och migration, som inget land kan hantera ensamt. Detsamma gäller inom forskning, innovation och näringslivsutveckling.

Datum: Måndag 27 januari 2020
Tid: 9.30–17.00 (registrering från kl 9.00)
Plats: Länsstyrelsen i Stockholm, Regeringsgatan 66, plan 4, Lokal Grand
Målgrupp: Personer som jobbar med strategisk regional utveckling i myndigheter,
organisationer, civilsamhälle.
Arrangörer: Svenska Institutet, Tillväxtverket, Universitets- och högskolerådet, Svenska
ESF-rådet, Föreningen Norden, Länsstyrelsen i Stockholm

Anmälan: Anmäl ditt deltagande senast den 10 januari. Anmälan finns i inbjudan.

Utvecklingsansvarig – EU/Östersjöregionen
Anders Bergström
Tel: 070-567 05 84
Mejl: [email protected]

Aktuellt hos Föreningen Norden