Allmänt

15 jan 2020

Skolverket lyssnade på föreningen Nordens skrivelse!

Skolverket lyssnade på föreningen Nordens skrivelse

”Våra nordiska statsministrar vill att Norden ska vara världens mest integrerade region enligt deras vision 2030, men hur skall vi kunna vara sammanhållna och integrerade om det brister i kunskapen om hur vi binds samman?” Så inleds skrivelsen som föreningen Norden skickade till Skolverket med stöd av flera skolmedlemmar och Sverigefinska riksförbundet samt Finlandssvenska riksförbundet i Sverige.

Den 18 december lämnades det slutliga förslaget på reviderade kurs- och ämnesplaner till regeringen. I förslaget fanns flera punkter om Norden som var borta i det första förslaget som var ute på remiss under hösten 2019. Till exempel ”Nordiskt samarbete” som finns med i samhällskunskap för högstadiet, fanns inte med i förslaget.

”FN:s syfte, huvuduppgifter och verksamhet samt det nordiska samarbetets bakgrund och innehåll”

Norden finns fortsättningsvis också med i religionskunskap, musik och samhällskunskap där det inte fanns med i första förslaget.

Även i svenska i mellanstadiet –

Språkbruk i Sverige och Norden. Några svenska dialekter. De nordiska grannspråken. De nationella minoritetsspråken i Sverige”

Och i svenska på högstadiet –

Språkbruk i Sverige och Norden. Några svenska dialekter och sociolekter. Framträdande skillnader och likheter mellan de nordiska språken. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället”

Det enda som är borta eller ändrat kan man säga är att Norden inte längre nämns i namngeografi i mellanstadiet.  Det står i stället Europa (där förstås också Norden ingår) men klart det skulle vara bättre att det står som namn.

Föreningen Norden mottog ett brev av Utbildningsminister Anna Ekström den 18 november 2019.” Utbildningsdepartementet har tagit del av ert brev och bifogad skrivelse med synpunkter om hanteringen av begreppet Norden och det nordiska samarbetet i de reviderade kursplanerna”

 Föreningen Norden fortsätter att bevaka beslutsprocessen för de reviderade kurs-och ämnesplanerna.

Kontakt:

Organisationsutvecklare
Julia Brink
Tel: 070-892 32 48
Mejl: [email protected]

Aktuellt hos Föreningen Norden