Civilsamhällets förslag på politiska prioriteringar för det nordiska samarbetet