Debatt: Samarbete i Norden är viktigt för hela Sverige