Nordenbarometern 2023: Starkt stöd för nordiskt samarbete