Aktuellt

2 feb 2021

Debattartikel: ”Gränsstängningen får förödande konsekvenser – öppna upp igen”

Söndagen den 24 januari tog svenska regeringen  beslutet att stänga gränsen till Norge efter att flera fall av den muterade varianten av coronaviruset hade bekräftats i grannlandet. Men nyttan av detta beslut är tveksam och det bidrar till den fragmentering som pågått i Norden i flera år, skriver Föreningen Nordens general sekreterare Josefin Carlring i Göteborgs Posten.

Bakom det svenska beslutet att stänga gränsen till Norge är spridningen av den nya muterade virusstammen som upptäckts i Storbritannien.

I ett uttalande har inrikesminister Mikael Damberg sagt sig känna oro för att norrmännen tar sig över gränsen till Sverige. Det är inte sannolikt. Norrmän som besöker Sverige har i flera månaders tid behövt i karantän i sju dagar efter hemkomst.

Som beslutsunderlag att stänga den svenska gränsen fanns i Norge cirka 70 registrerade fall av det nya muterade viruset. Motsvarande siffra i Sverige var 50. Det ska tilläggas att vid tidpunkten då beslutet togs var de svenska siffrorna högst osäkra. Det kanske till med är så, att det nya muterade viruset redan är mer spritt i Sverige än i Norge.

Utöver osäkerhet kring virusets utbredning ställer vi oss frågande till hur Sverige plötsligt verkar ha omvärderat nyttan med en stängd gräns mot Norge. Så sent som i mars 2020 kallade Anders Tegnell Danmarks beslut om nedstängning av gränsen som ”fullständigt meningslös åtgärd”.

I onsdags förvärrades läget av att statsminister Erna Solberg meddelar att Norge inför inreseförbud. Det är fortsättningen på en olycklig och snabb fragmentisering av Norden.

[…]

Därför uppmanar Föreningen Norden att:

– Sverige ska föregå med gott exempel och omvärderar beslutet om gränsstängning mot Norge eller tydligare motiverar nyttan med beslut om stängd gräns länderna emellan.

– De nordiska regeringarna bör börja kommunicera tydligt och gemensamt: Eventuella gränsstängningar måste ske i nordiskt samförstånd.

– De nordiska regeringarna bör låta Nordiska Ministerrådet agera krisorgan i Norden med uppgift att arbeta både proaktivt, samordnande och kommunikativt under kriser.

Läs hela artikeln från den 1 februari 2021 här: https://www.gp.se/debatt/gr%C3%A4nsst%C3%A4ngningen-f%C3%A5r-f%C3%B6r%C3%B6dande-konsekvenser-%C3%B6ppna-upp-igen-1.40654252

Aktuellt hos Föreningen Norden