Folkrörelse, utbildning och kunskap, Fred och demokrati

15 dec 2020

Föreningen Norden har blivit beviljade projektmedel för produktion av demokratipodd.

Vi är glada över att ha fått beviljat projektstöd från Myndigheten för ungdoms – och civilsamhällsfrågor, Mucf. Inom projektet kommer Föreningen Norden producera fem poddavsnitt med syfte att folkbilda om grundläggande demokratiska principer och hur de kan implementeras i vår digitala tidsålder. Målgrupper för projektet är elever på högstadiet och gymnasiet, föreningens lokalföreningar och biblioteksmedlemmar.
Arbetet med poddarna har inlets och beräknas vara färdigt under första kvartalet 2021.

Aktuellt hos Föreningen Norden