Digitala seminarier om EU:s strategi för Östersjöregionen den 18/11 och 7/12