Aktuellt

30 okt 2020

Digitala seminarier om EU:s strategi för Östersjöregionen den 18/11 och 7/12

EU:s strategi för Östersjöregionen är temat för två digitala seminarier som äger rum 18 november och 7 december. Särskilt det första är ett ypperligt tillfälle att lära något om makroregionala strategier och deras möjligheter som nya samarbetsformer i Europa.

Östersjöstrategin omfattar förutom Sverige även Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen och Tyskland. Strategin samarbetar i sin tur även med grannländerna Norge, Island och Ryssland.

Namnet Östersjöstrategi döljer ett omfattande och inte så välkänt samarbete inom en lång rad tematiska områden. Här pågår bl.a. satsningar för att rädda Östersjön från miljöförstöring, utnyttja forskningsmiljöer på ett effektivare sätt, skapa metoder för bättre integration av migranter och hjälpa unga hemmasittare, som varken arbetar eller studerar.

Bredden i samarbetet är dock inte det mest anmärkningsvärda. Det är i stället metoden, d.v.s. sättet att samarbeta, som väcker uppmärksamhet och förhoppningar om ett mer sammanhållet, inkluderande Europa.

Den grundläggande tanken för en makroregional strategi är att i stället för att driva enstaka projekt skapa långsiktiga utvecklingsprocesser, s.k. flaggskepp. Flaggskeppen består av serier av projekt som är kopplade till varandra och som koordineras av policysamordnare. Metoden är inkluderande: i arbetet deltar civila organisationer tillsammans med myndigheter, forskare och privata intressenter. De representerar samtliga ledningsnivåer, den nationella, regionala och kommunala.

Föreningen Norden har en dubbel roll inom Östersjöstrategin. Tillsammans med staden Hamburg, är föreningen policysamordnare för policyområdet Utbildning. Föreningen andra uppgift är att bidra till att öka förmågan hos intressenter att delta i Östersjöstrategins arbete.

Mycket mer information om hur Östersjöstrategin fungerar kan man få under seminariet”Internationell samverkan krävs för hållbar regional utveckling” som äger rum online 18 november. Den 7 december har man chans att prova på att arbeta makroregionalt. Registrering sker via policyområdet Utbildnings hemsida.

Anmäl er här 

Frågor kontakta:

Utvecklingsansvarig- EU/Östersjöregionen
Anders Bergström
Tel: 070-567 05 84
Mejl: [email protected]

Aktuellt hos Föreningen Norden