Allmänt

3 okt 2020

Projekt: Hälsa, delaktighet och lärande

Två av föreningen Nordens skolmedlemmar, Sverigefinska skolan och Schillerska gymnasiet, kommer i höst arbeta med ett nytt koncept för hälsofrämjande arbete i skolan. Karin Aaseby och Helena Barrett, som till vardags driver Demokratibygget, kommer facilitera på skolorna under projektets gång.

Under våren har Demokratibyggets roll varit att tillsammans med utvalda skolor utarbeta ett koncept för att stärka elevernas välmående i skolan.
En central del är att eleverna är delaktiga i utvecklingen av det hälsofrämjande arbetet i klassen och på skolan, tillsammans med skolpersonal.

– Det är superkul att tillsammans med projektets skolor och föreningen Norden utveckla och pröva konceptet som vi hoppas att många fler kommer att kunna ta del av framöver, säger Helena Barrett.

En del i projektet är att tillvarata nordiska metoder, arbetssätt och forskning.  Demokratibygget ser att det finns goda möjligheter till  erfarenhetsutbyten mellan skolor som arbetar med hälsofrämjande arbete och delaktighet. Skolorna uppmuntras till att besöka en skola i ett annat nordiskt land eftersom det finns många framgångsrika exempel att hämta inspiration ifrån.

I projektet blir elever och personal tillsammans delaktiga i arbetet. Konceptet kopplas till det systematiska kvalitetsarbetet och förhoppningen
är att det därmed blir ett långsiktigt arbete på skolan.

Läs mer i senaste numret av Nordens tidning, nr 3 2020.

 

Projektledare – Hälsa, delaktighet & lärande
Emma Götlund
Mejl: [email protected]
Tel: 073-980 67 37

Aktuellt hos Föreningen Norden