Allmänt

23 sep 2020

Covid-19, ett hot mot det nordiska samarbetet?

Visionen ”Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region” antogs av de nordiska statsministrarna hösten 2019. Idag, knappt ett år senare, har coronapandemin skakat om det nordiska samarbetet. Stängda gränser och misstänksamhet har blivit vardag.

– Det är helt klart att det nordiska samarbetet utsatts för prövningar, både medborgare och företag har lidit skada, säger Anna Hallberg,
nordisk samarbetsminister i den svenska regeringen.

Michael Oksanen är generalsekreterare för Pohjola Norden och menar att den stora krisen också kan innebära möjligheter.

– Jag känner mig faktiskt lite tudelad här. Det som händer är mycket tråkigt och det finns mycket rädsla och det är lätt att misströsta. Samtidigt ser jag nya möjligheter till att vi kan utveckla vår verksamhet i föreningen Norden och kanske locka unga människor på ett helt nytt sätt, säger Michael Oksanen.

Läs kommentarer från ministern Anna Hallberg, generalsekreterare för föreningen Norden Sverige Josefin Carlring, generalsekreterare Pohjola Norden Michael Oksanen och generalsekreterare foreningen Norden Norge Espen Stedje i Nordens tidning nummer 3, 2020.

Text: Håkan Söderberg för Nordens tidning.

Aktuellt hos Föreningen Norden