Debatt: Vi måste stärka tilliten mellan de nordiska länderna för att möta framtida kriser