Allmänt

10 sep 2020

Debatt: Vi måste stärka tilliten mellan de nordiska länderna för att möta framtida kriser

För det nordiska samarbetet har coronaviruset varit en väckarklocka. Frånvaron av koordinering blev, liksom flyktingkrisen 2015, ett bakslag för den nordiska gemenskapen. För att kunna möta framtida gränsöverskridande utmaningar med enad nordisk front måste vi hitta tillbaka till det som svetsar oss samman – en gemensam värdegrund, historia och kultur. Nu är det viktigare än någonsin att satsa på program och projekt som stärker det nordiska samarbetet, skriver Föreningen Norden i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Island, Färöarna och Åland.

Tillit till varandra och till myndigheter brukar anses höra till de ”nordiska värderingar” som skiljer vår region från de flesta andra. Enligt en rapport (2017) från Nordiska ministerrådet är tillit Nordens guld. Tilliten till nationella myndigheter har visserligen varit fortsatt stark i alla nordiska länder sedan krisen bröt ut, men tilliten mellan de nordiska länderna, såväl stater som befolkningar, har kraftigt försvagats. Den politiska debatten liksom samtalet i sociala medier har varit dyster läsning och nordisk gemenskap har lyst med sin frånvaro.

Läs hela debattartikeln Vi måste stärka tilliten mellan de nordiska länderna för att möte framtida kriser på Dagens Arena.

 __

Hrannar Björn Arnarsson, ordförande för Föreningen Norden Island och ordförande för Föreningarna Nordens Förbund 2020
Åsa Torstensson, ordförande för Föreningen Norden Sverige
Marion Pedersen, ordförande för Föreningen Norden Danmark
Juhana Vartiaine, ordförande för Pohjola-Norden
Rune Mørck Wergeland, ordförande för Föreningen Norden Norge
Turid Christophersen, ordförande för Föreningen Norden Färöarna
Majken Poulsen Englund, ordförande för Föreningen Norden Åland
Jens Kristian Øvstebø, Föreningarna Nordens Ungdomsförbund.

Aktuellt hos Föreningen Norden