Allmänt

12 aug 2020

Hösten i det ”nya normala” Norden

Hoppas att ni alla haft en fin sommar och är redo för en höst i det ”nya normala” vi nu lever i runt om i Norden.

Just innan sommaren genomförde vi föreningens ordinarie fullmäktige och vi antog ett uttalande om behovet att öka det nordiska samarbetet i Coronapandemin och öka innovation och utvecklingen i arbetet.

Uttalandet följdes upp av en debattartikel i Sydsvenskan som i sin tur gett föreningen en chans att lyfta fram civilsamhällets- och det mellanmänskliga perspektivet i debatten i både radio och tv. Vi arbetar nu vidare med att lyfta fram föreningens röst i media under hösten.

Det är med stor glädje som vi ser att uttalandet gett ringar på vattnet genom en rad initiativ och förslag på nya aktiviteter och verksamheter för att följa upp uttalandet. I Örebro planeras en samtalsserie om ökad innovation i det nordiska samarbetet och i Bjurfors planeras det årliga gästabudet att genomföras och kombineras med ett samtal om det nordiska samarbetets framtid.

Tillsammans vill vi nu verka för ännu fler ringar på vattnet. Vi planerar att fånga upp de olika initiativen och möjlighet för er att inspireras av varandra. Därför uppmuntrar vi nu alla medlemmar och lokalavdelningar i landet att dela med er av era uppslag, idéer och planer på hur ni vill och planerar att arbeta vidare lokalt både under hösten och kommande verksamhetsår. Vi sammanställer den 9 september.

Klicka här för att dela med er.


Generalsekreterare

Josefin Carlring
Tel: 070-305 14 30
Mejl: [email protected]

tillsammans med

Åsa Torstensson, förbundsordförande

Sven-Olov Edvinsson, ledamot

Aktuellt hos Föreningen Norden