Allmänt

26 jun 2020

Sommarhälsning till våra medlemmar

Vid den här tiden förra året firade föreningen Norden med stolthet 100 år av nordiskt samarbete. Jag tror vi alla känner att ingenting är sig likt när vi går in i 2020 års högsommar. Denna vår kommer att gå till historien som våren då det nordiska samarbetet och föreningen Nordens uppgift återigen blev högaktuell. Erfarenheterna från Covid-19 pandemin visar att det nordiska samarbetet är skört och att vår långa tradition av folkligt engagemang, samverkan, demokrati och öppenhet i Norden inte längre kan tas för given.

För att engagera medborgare till att värna om ett fortsatt nordiskt samarbete för en öppen, hållbar och integrerad region spelar nu föreningen Norden en allt viktigare roll.

Föreningen har via alla våra medlemmar ett oerhört stort nätverk och en lång erfarenhet av att nå ut och engagera människor, föreningar och företag i att främja mellanfolklig dialog och samverkan. Jag ser fram emot att fortsätta leda och utveckla det arbetet tillsammans med er medlemmar!

Hur hösten ser ut är det ingen av oss som ännu riktigt vet, men oavsett så ser jag oerhört mycket fram emot att få möjlighet att knyta nya kontakter med lokalavdelningar, medlemmar och distrikt under hösten. Oavsett om det blir digitalt eller fysiskt.

Slutligen vill jag rikta ett stort och varmt tack till alla er som arbetat hårt med att ställa om föreningens verksamhet till nya förhållanden under våren och också passa på att önska alla er en riktigt trevlig sommar!


Generalsekreterare

Josefin Carlring
Tel: 070-305 14 30
Mejl: [email protected]

Aktuellt hos Föreningen Norden