Allmänt

7 jul 2020

Debattinlägg: ”Tillsätt en kommission som utvärderar det nordiska samarbetet under coronakrisen.”

Från helgens debattartikel i Helsingborgsbladet och Sydsvenskan föreslås en kommission som utvärderar det nordiska samarbetet under cononakrisen. Inlägget är skrivet av generalsekreterare Josefin Carlring och förbundsordförande Åsa Torstensson och har fått mycket uppmärksamhet, likaså uttalandet från årets fullmäktige. Även lokalavdelningar har lyft debatten lokalt i såväl Nyköping som Östersund.

Debattinlägg angående en nordisk kommission
Avsaknaden av gemensamma nordiska förhållningssätt i hanteringen av den pågående pandemin slår hårt mot samhällsekonomin och människors dagliga sociala och yrkesverksamma liv i gränsområdena.

Det nordiska samarbetet vilar på en 100-årig tradition av samhörighet och gemensamma värderingar. Regionen var redan på 1950-talet unik och en global föregångare med en nordisk passunion, öppna gränser, fri rörlighet och fri arbetsmarknad. Att det i en region som varit ledande när det gäller ett jämlikt, inkluderande och demokratiskt samhälle nu inte förmår samarbeta är anmärkningsvärd och oroande.

De nordiska regeringarna behöver utforma en tydlig gemensam strategi för hur vi i Norden ska möta framtida utmaningar. Ett första steg är att de tillsätter en samnordisk kommission som utvärderar det nordiska samarbetet under coronakrisen.

Coronapandemin har inte bara blottat brister i det nordiska samarbetet. På kort tid har också avsaknaden av en gemensam nordisk strategi bidragit till att öka misstänksamhet mellan människor i de nordiska länderna, något som riskerar att få allvarliga konsekvenser.

Vi föreslår därför att:

  • Såväl politiker på alla nivåer som myndigheter och den ideella sektorn skapar nya nordiska samarbetsformer som bygger på innovation och utveckling.
  • De nordiska statsministrarna upprättar en samnordisk kommission som utvärderar de nordiska regeringarnas hantering av coronakrisen, granskar samarbetet samt lägger fram förslag på hur de gemensamt kan bemöta framtida globala samhälls- och hälsoutmaningar tillsammans.
  • De nordiska regeringarna och parlamenten sätter upp en handlingsplan för hur visionen ”Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region” ska förverkligas, en vision som de nordiska statsministrarna fastslog under hösten.
  • Politiker, myndigheter, näringslivet och ideella organisationer skapar partnerskap för att främja ökad samverkan mellan de nordiska länderna.

Nordiskt samarbete är färskvara som bygger på tillit, tolerans, öppenhet och inkludering. Det är vi medborgare i de nordiska länderna måste orka bära engagemanget och fokusera på vad som binder oss samman snarare än vad som skiljer oss åt. Den nordiska gemenskapen är starkare än en pandemi.

Josefin Carlring, generalsekreterare i föreningen Norden.
Åsa Torstensson, ordförande i föreningen Norden.
___

Sprid gärna och lyft debatten, såväl på lokal, nationell och nordisk nivå.


Generalsekreterare

Josefin Carlring
Tel: 070-305 14 30
Mejl: [email protected]

Aktuellt hos Föreningen Norden