Allmänt

10 aug 2020

Bidrag för nordiska skolutbyten

De nordiska länderna binds samman av en gemensam historia, ett likartat samhällssystem och de nordiska språken. Trots våra likheter finns också saker som skiljer länderna åt som medför en ännu större anledning till att lära av varandra. Inspireras av den danska skolan som sedan dag ett lagt all fokus på fysisk aktivitet för att göra inlärningsprocessen mer effektiv eller diskutera hur skolämnet hälsokunskap fungerar med skolor i Finland.

Genom nordiska skolutbyten får elever möjlighet att fördjupa sina kunskaper om omvärlden samtidigt ges skolans personal möjlighet att stärka sin ämnes- och yrkeskompetens genom erfarenhetsutbytet. Syftet är att ge verktyg och kompetens som utvecklar metodik och pedagogik för att främja elevernas måluppfyllelse.

Skolor att besöka eller ta kontakt med
Vi uppmuntrar skolor att ta kontakt digitalt för utbyten av kunskaper och erfarenheter om fysiska möten inte är möjliga. Det finns såklart en uppsjö av skolor att göra utbyten med, vi har samlat fyra exempel.

Frederiksbjerg Skola i Århus i Danmark uppmuntras eleverna till aktivitet och rörelse hela skoldagen. En timmes rörelse finns på schemat varje dag samt två idrottslektioner i veckan. Grunden för skolans vision är tanken om att kropp, hjärna och inlärning är en helhet. Skolans fysiska miljö är utformad till att uppmuntra till lärande då tanken är att inlärningsprocessen blir mer effektiv när den kombineras med fysisk aktivitet.

Lagstads skola i Espoo är en av många skolor i Finland som arbetar med KiVa-programmet. KiVa både förebygger och minskar skolmobbning, ökar skoltrivsel, studiemotivation och även skolprestationer, samt minskar social ångest och negativa uppfattningar om klasskamraterna. På Lagstads skola innebär arbetet att de har regelbundna KiVa-lektioner där eleverna får ta del av social träning och verktyg för att hantera olika situationer. De jobbar med kamratstödjarverksamhet och vänelevsverksamhet som en förebyggande åtgärd i antimobbningsarbetet

Skøyenåsen skole i Oslo, Norge, arbetar utifrån konceptet Drømmeskolen, ett koncept som är utvecklat av organisationen Voksne for Barn. Eleverna arbetar för att bidra till en bättre miljö för alla. Det är en modell som fokuserar på den psykosociala lärandemiljön ur ett hälsofrämjande perspektiv med målet för en bättre mental hälsa för varje elev genom att göra dem delaktiga och stärka elevers och lärares kompetens och möjligheter att främja arbetet.

På Island arbetar många skolor med konceptet Health Promoting Schools utifrån både fysisk och psykisk hälsa. I dessa ingår inte bara skolpersonal och elever utan också externa aktörer, till exempel kommunen. Oddeyrarskóli är en skola i Akureyri, som arbetar mycket med just detta. Eleverna får i grupp prata om hur de mår och har mycket fysisk aktivitet.

Fonder att söka medel från
Det finns många fonder för bilaterala utbyten. Några vi vill tipsa lite extra om är:

Svensk-isländska samarbetsfonden
Svensk-danska kulturfonden
Kulturfonden för Sverige och Finland
Nordplus Junior
Erasmus +

För de skolor som är skolmedlemmar i föreningen Norden finns även möjlighet att söka föreningen Nordens lärarstipendier som i år är anpassat efter just digitala utbyten. Är er skola inte redan skolmedlem kan ni bli det gratis via bli skolmedlem.

Projektet Hälsa, delaktighet och lärande hjälper även skolor som deltar i projektet med:

  • Att förmedla en kontakt med en skola i annat nordiskt land
  • Stöd i att formulera en väl skriven ansökan
  • Tips om vilka fonder som kan finansiera utbyten

För mer information om föreningen Nordens skolmedlemskap, kontakta Julia Brink

Organisationsutvecklare
Julia Brink
Tel: 070-892 32 48
Mejl: [email protected]

 

 

Aktuellt hos Föreningen Norden