Allmänt

9 sep 2020

En annorlunda sommar på Nordjobb

I 36 somrar har ungdomar från hela Norden farit iväg och arbetat genom Nordjobb, genom finanskriser, fiskekollaps och arktiska tsunamis. Men sommaren 2020 har nog varit den mest unika av dem alla. Arbetet med Nordjobb flöt på bra fram till mitten av mars och det förutspåddes en ökning i både antal arbeten och ansökare jämfört med året innan. Det tog även ett tag att förstå konsekvenserna av COVID-19 men stadigt hoppade fler och fler, både arbetsgivare och nordjobbare, av projektet under våren. I slutändan var det färre än hälften så många ungdomar som åkte iväg på ett Nordjobb som under ett ”vanligt” år. Trots de utmaningar som varit så har det även i år varit nordjobbare ute i alla nordiska länder och självstyrande områden.

Till Sverige kom det ett par dussin ungdomar framförallt från Finland i sommar, de flesta i Stockholm och Västra Götaland. Det anordnades ett socialt distanserat fritidsprogram där de bland annat fick träffas för en fika eller ett kubbspel i parken, en stadspromenad eller för att paddla kajak. Så småningom blev det till och med möjligt att ordna corona-anpassade museibesök. De flesta aktiviteterna tog plats utomhus och även om många av ungdomarna var oroade i början så blev det nog en rätt bra sommar till slut ändå.

I våra nordiska grannländer behövde i flera fall nordjobbarna sitta i karantän innan de kunde börja arbeta. Detta försvårade så klart möjligheten för många att acceptera ett jobb men i vissa fall erbjöd sig arbetsgivaren att betala för karantänbostad och ibland även lön under karantänen. Traditionellt sett arbetar många nordjobbare inom sommarturismindustrin men behovet har såklart varit mindre i år. Majoriteten har istället arbetat inom vård, fabrik eller lantbruk.

Under sensommaren har vi upptäckt en ny optimism och intresse för nordjobbare bland arbetsgivare och förhoppningen är att erbjuda flera jobb under hösten för de ungdomar som är intresserade. Vi har kontakt med arbetsgivare på skidanläggningar, fabriker, bondgårdar, museum och mycket mer. Alla jobb kommer upp på Nordjobbs portal så håll utkik om du är intresserad i en spännande höst i ett annat nordiskt land.

Text: Bo Nylander, Nordjobb

Kontakt

 

Kommunikatör
Mari Andersson
Tel: 070-887 77 90
Mejl: [email protected]

 

Aktuellt hos Föreningen Norden