Allmänt

13 aug 2020

Hållbarhet över gränserna – temat för höstens skolchatt

2030 ska Norden vara världens mest hållbara och integrerade region enligt Nordiska ministerrådets vision 2030. Det förutsätter att vi samarbetar och involverar alla i samhället, inte minst de unga. De unga är viktiga aktörer för förändring och hållbar utveckling, och i höst ger undervisningsplattformen Norden i skolan de unga en röst i klimatdebatten.

Undervisningsmaterialet utgår från FN:s globala mål och kombinerar teori i klassen med virtuella möten med jämnåriga i Norden, genom en nordisk klimatchatt. Nordisk klimatchatt har som mål att ge unga handlingskompetens för hållbar utveckling och en röst i dagens klimatdebatt. Det tillhörande materialet utmanar eleverna både språkligt och innehållsmässigt och inspirerar till att reflektera över hållbarhet.

Nordisk klimatchatt kommer att fokusera på tre av de 17 globala målen: hållbar energi för alla, hållbar konsumtion och produktion, samt bekämpa klimatförändringarna. Alla mål hänger ihop, om vi inte bekämpar klimatförändringarna blir det omöjligt att uppnå de andra målen. Materialet bygger på samarbete mellan ämnen och länder, för målen handlar om problem som påverkar alla människor och hela vår planet.

Läs mer på Norden i skolan.


Organisationsutvecklare

Julia Brink
Tel: 070-892 32 48
Mejl: [email protected]

 

Aktuellt hos Föreningen Norden