Allmänt

29 sep 2020

Biskops Arnö – utmaningar i coronatider

Den 18 mars kom beskedet från Folkhälsomyndigheten att vuxenutbildning skulle bedrivas helt på distans på grund av coronaviruset. Smittrisken
bedömdes vara stor. Det utlöste omedelbart en reaktion på Biskops Arnö med Nordens folkhögskola och Nordens fotoskola.

– Det var lite oklart vad som egentligen gällde för oss men vi samlade krisgruppen snabbt och jag skrev också ett brev till lärarna att förbereda sig för
distansundervisning, säger rektor Mats Lundborg.

Distansundervisning blev det, bland annat för studenterna på fotoskolan.

– Jag måste säga att lärare och annan personal här gjorde ett fantastiskt jobb, det är en stor förändring som vi klarade bra. Det har funkat. Den 15 juni kom dock ett nytt besked. Folkhälsomyndigheten drog tillbaka rekommendationen om distansundervisning och skolorna kunde öppna sina lokaler igen.

Läs hela artikeln om Biskops Arnös arbete under coronapandemin i Nordens tidning nummer 3, 2020.

Text: Håkan Söderberg för Nordens tidning.

Aktuellt hos Föreningen Norden