Aktuellt

1 okt 2020

Webbinarium: Samarbetet i Norden – idag och i framtiden

De nordiska länderna är världsmästare på social tillit. Det är en guldgruva för det nordiska samhället och något som vi behöver värna om.

Det nordiska samarbetet står inför stora globala utmaningar och ett utsatt geopolitiskt läge vid Östersjön och Västerhavet.

Hur har tilliten påverkats av Coronapandemin, stängda gränser i Norden och de allt mer synliga ”vi och dom” känslor som ökar i våra gränsområden?

Nu om någonsin bör de nordiska länderna hålla ihop – men vilka är förutsättningarna och vilka insatser görs?

Som upptakt inför Nordiska rådets session i slutet av oktober diskuterar vi vikten av tillit och samverkan i det nordiska samarbetet.

 

Anna Hallberg, utrikeshandelsminister med ansvar för nordiska frågor – Om tillit i Norden och vilka politiska insatser som görs för att stabilisera samarbetet.
Peter Stadius, professor nordiska studier, Helsingfors Universitet – Har Coronapandemin synliggjort en spricka i det nordiska samarbetet? Vad ligger till grund för det och hur ser framtiden ut?
Mats Hellström, Norden International – Hur är bilden av Norden från internationellt perspektiv och hur viktigt är det att vi i Norden agerar med gemensam front?
Sven Erik Bucht, Sveriges representant i Gränshinderrådet och lokalpolitiker i Haparanda – Hur har Coronapandemin påverkat sociala tilliten mellan människor i våra gränsområden? Vilka konsekvenser får det på lång och kort sikt?

Moderator för samtalet är Josefin Carlring, generalsekreterare för föreningen Norden, som arbetar i syfte att främja och stärka det nordiska samarbetet.

Se sändningen i efterhand.

Kontakt:


Generalsekreterare

Josefin Carlring
Tel: 070-305 14 30
Mejl: [email protected]

Aktuellt hos Föreningen Norden