nordplus föreningen norden utbyten utbildning

Allmänt

13 nov 2020

Utbildningssamarbete inom Norden och Baltikum – dags att söka bidrag genom Nordplus junior

Internationellt samarbete är ett sätt att möta utvecklingsbehoven i förskola och skola. Agenda 2030, integration, digitalisering och grundläggande färdigheter är några exempel på teman för projektsamarbeten där kollegor i Norden och Baltikum har möjlighet att lära av varandra. Ansökan till Nordplus junior öppnar 1 november.

Att delta i Nordplus är en möjlighet att lära känna de andra nordiska och baltiska ländernas kulturer, språk och natur. Syftet med programmet är också att utveckla utbildningssamarbetet i regionen, skapa förutsättningar för erfarenhetsutbyten och bidra till högre utbildningskvalitet.

Nytt fokusområde för en grönare framtid
Den nya nordiska visionen, att Norden ska vara den mest hållbara och integrerade regionen i världen år 2030, har fått avgöra Nordplus fokus de närmaste fyra åren. Under 2021-2022 ligger därför Nordplus fokus på miljön.

Vi har redan sett att miljö och Agenda 2030 är relevanta områden för samarbete inom förskola och skola, säger Susanne Hagström Larsson, programansvarig för Nordplus junior. Fokusområdet ger möjlighet att uppmuntra och uppmärksamma de projekten, men alla projekt är lika välkomna att söka.

Internationellt samarbete under pandemin?
Så länge coronapandemin pågår gäller olika reserestriktioner för länderna i Norden och Baltikum. Det innebär att Nordplusprojekt ibland behöver ändra sina planer.

Vi har en flexibel inställning till förändringar, säger Susanne Hagström Larsson. Kan man inte resa när man tänkt går det bra att skjuta på utbytet. Ibland passar det bättre att ersätta ett fysiskt möte med ett digitalt. Det finns många möjligheter att samarbeta även under pandemin.

Har du en projektidé? Sök bidrag!
Förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, yrkesskolor, lärlingsutbildningar och kulturskolor kan genom Nordplus junior söka bidrag för samarbeten med motsvarande organisationer i Norden och Baltikum. Även företag kan delta i programmet som partners. Samarbetena kan till exempel omfatta kompetensutveckling för lärare, utvecklingsprojekt, elev- och lärarutbyten eller utlandspraktik för elever. Sista ansökningsdag är 1 februari 2021.

Nordplusprogrammet har fyra delar utöver Nordplus junior: Nordplus högre utbildning, Nordplus vuxen, Nordplus horisontal och Nordplus Nordens språk.

Mer information hittar du på webbplatserna utbyten.se eller nordplusonline.org

Aktuellt hos Föreningen Norden