Föreningen Norden Ätradalen på morsomt vänortsmöte i Øvre Romerike