Fullmäktige med samhällsutveckling i fokus på ett grönskande Biskops Arnö