“Litteratur är en förutsättning för vår demokrati”