Nordens dag firades från Kiruna i norr till Ätradalen i söder