Aktuellt

31 mar 2021

Verksamhetsberättelsen är klar. Vi står rustade för nya utmaningar.

Föreningen Nordens verksamhetsberättelse är klar och godkänd. Under 2020 ägnade sig för föreningen åt att ställa om verksamheten för att möta nya utmaningar i det nordiska samarbetet.

Verksamhetsberättelsen vittnar om ett händelserikt år.

Under våren 2020 drabbades Sverige och övriga världen av Coronapandemin. En kris som har synliggjort en spricka i nordiskt samarbete och som har ställt föreningslivet inför nya utmaningar, inte minst att ställa om till digital verksamhet.

Pandemin har lett till stängda gränser, ett skarpare tonläge mellan både politiker och människor. Mellan människor i de nordiska länderna har det skapats misstro och en ”vi och dom”-känsla.

Med allt ont kommer något gott heter det. Det som är positivt i sammanhanget är att nordiskt samarbete har kommit högt på den politiska dagordningen.

För att kunna ringa in hur föreningen på bästa sätt kan bidra till det nordiska samarbetet och en nordisk gemenskap, har vi under året initierat ett större insiktsarbete. Internt har vi skapat en organisation som kan möta det arbete som ligger framför oss.

För våra 90 lokalavdelningar har pandemin inneburit en stor omställning att plötsligt inte kunna ses fysiskt. Även här har stora insatser gjort under året, för att synliggöra lokalavdelningarnas behov av stöd och vi har rustat för att möta det.

Föreningen Norden har kastat loss och är redo att hissa segel. Med ny organisation och en ny plan framåt är redo att möta nya utmaningar.

Läs hela verksamhetsberättelsen här.

Aktuellt hos Föreningen Norden