Verksamhetsberättelsen är klar. Vi står rustade för nya utmaningar.