Pressmeddelande: Nordens dag blir startskott för nordisk samarbetsplattform