Aktuellt

23 mar 2021

Pressmeddelande: Nordens dag blir startskott för nordisk samarbetsplattform

Den 23 mars uppmärksammas Nordens dag i hela Norden. Det senaste året har synliggjort en spricka i det nordiska samarbetet och närmare hälften av svenskarna tror att samarbetet påverkats negativt. Nu lanserar Föreningen Norden Idélab Norden för att vidareutveckla det nordiska samarbetet.

Föreningen Norden har drivit utveckling av nordiskt samarbete som det ser ut idag, med Nordiska rådet och passfrihet över de nordiska gränserna. Nu behöver vi arbeta visionärt för att komma vidare i samarbetet efter pandemin. Idélab Norden ska utgöra navet för vårt arbete som syftar till att skapa konstruktiva gränsöverskridande lösningar, säger Josefin Carlring, generalsekreterare Föreningen Norden.

Nordens dag firas sedan 1962 då de nordiska länderna undertecknade Helsingforsavtalet, med syfte att stärka samarbetet politiskt, ekonomiskt och kulturellt.

Resultatet av den nordiska regionens integration syns i undersökning

Utvecklingen av den nordiska regionen har kommit långt. En färsk undersökning från Föreningen Norden visar att var tredje svensk (34%) har anknytning i form av en nära relation till någon person i annat nordiskt land.

Norden är en viktig handelspartner för Sverige, under 2020 var Norge var vår främsta handelspartner 2020, Danmark var den fjärde och Finland den femte (SCB). Resultatet av en nordiskt integrerad arbetsmarknad syns också i undersökningen genom att var fjärde svensk (25%) uppger att de någon gång har varit yrkesverksam i annat nordiskt land.

För väldigt många är värdet av en integrerad nordisk region på ett personlig plan med gränsöverskridande familjeband och vänskapsrelationer. I kombination med den marknadsmässiga och ekonomiska betydelsen av Norden så är det ingen underdrift att säga att nordiskt samarbete är en nationell angelägenhet, säger Josefin Carlring, generalsekreterare Föreningen Norden.

Starkt stöd för ökat nordiskt samarbete

Undersökningen visar att det finns ett starkt stöd i frågan och 8 av tio svenskar vill att det nordiska samarbetet ökar.

Det finns ett stort engagemang för nordiskt samarbete på bred front. Lanseringen av Idélab Norden ligger därför rätt i tid för att fånga upp alla tankar och allt engagemang för ett konstruktivt gemensamt arbete framåt, säger Josefin Carlring, generalsekreterare Föreningen Norden.

Idélab Norden är plattform för samarbete och utbyte av idéer

Syftet med Idélab Norden är skapa en plattform som samlar privata och offentliga aktörer, civilsamhälle och akademi för att vidareutveckla samarbetet inom Norden. Idélab Norden ska bidra till samhällsutvecklingen och med konstruktiva, idéer och initiativ stärka och utveckla nordiskt samarbete.

Vi kan inte se ett bättre sätt att uppmärksamma Nordens dag än att sjösätta första upplagan av ett långsiktigt projekt som syftar till att vidareutveckla samarbetet. Behovet är uppenbart och folket vilja i frågan är tveklöst positiv. Vi förväntar oss att många kommer vilja kroka arm i detta arbete, säger Josefin Carlring, generalsekreterare Föreningen Norden.

Även privatpersoner är välkomna att delta och bidra med tankar och idéer kring återhämtning och förnyelse av nordiskt samarbete.

Läs mer om Idélab Norden här.


Om undersökningen som omnämns

Undersökningen är initierad och finansierad av Föreningen Norden med bidrag från Utrikesdepartementet. Undersökningen genomfördes under perioden september-november 2020 och bygger på en webbenkät med ett riksrepresentativt urval på cirka 1900 personer, där både en allmänhet i Sverige, och gränsregioner tillfrågats.

Aktuellt hos Föreningen Norden