Allmänt

4 feb 2021

Grattis till nya jobbet Kristina Háfoss!

Den 1a februari tillträdde Kristina Háfoss som ny Direktör på Nordiska rådet sekretariat i Köpenhamn.

En av hennes viktigaste uppgifter blir att lotsa det nordiska samarbetet ut ur coronakrisen. En knivig uppgift i ett Norden vars relationer kantas av stora slitningar som en följd av pandemin. Men Kristina ser positivt på möjligheterna att skapa ett samarbete som är än mer solit än före corona. I en intervju på norden.org säger hon att ”vi nu har vi sett vad som kan ske i en kris och det kan bidra till att vi framöver kan ta fram gemensamma nordiska lösningar, till exempel inom krisberedskap”.

Utöver att stärka samarbetet i den nordiska regionen kommer mycket av Kristinas fokus ligga på att öka den fria rörligheten mellan länderna för att underlätta för företagande, jobb och studier över gränserna. En ambition som går mycket väl i linje med Nordiska rådets vilja att Norden ska vara en bra region att bo, leva och arbeta i.

Nordiska rådet bildades 1952 i en tid där man i andra världskrigets kölvatten arbetade för ökat samarbete mellan världens länder. Bland annat bildades Förenta Nationerna och Europarådet under denna period. Nordiska rådet bildades som ett svar på efterfrågan av ett tätare nordiskt samarbete. I dag är Nordiska rådet det officiella nordiska samarbetets parlamentariska organ med 87 valda medlemmar, från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt från Färöarna, Grönland och Åland.

Det finns en stark tradition av samarbete mellan de nordiska länderna. Under större delen av 1900-talet har det politiska samarbetet skett genom bland annat Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet. På folklig nivå har samarbetet skett genom organisationer som Föreningen Norden. Vår gemensamma vision är att ”Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region” och vi ser fram emot att följa Kristinas arbete för ökat samarbete och fri rörlighet mellan de nordiska länderna.

Aktuellt hos Föreningen Norden