Aktuellt

3 feb 2021

Pressmeddelande: Ökat nordiskt krissamarbete i topp på svenskarnas önskelista

Nästan hälften av svenskarna (44 procent) anser att det nordiska samarbetet har påverkats negativt det senaste året. Nu vill närmare 80 procent vill se ett ökat krissamarbete. Det visar en färsk undersökning gjord av Föreningen Norden. Intresset för nordiskt samarbete är stort och ses som nyckeln till globalt inflytande.

– I en global kontext är nordiskt samarbete väldigt viktigt. Var för sig är vi små, men tillsammans kan vi göra vår röst hörd. I allt mer osäker värld är det viktigt att vi värnar om de vänner vi har, säger Josefin Carlring, generalsekreterare för föreningen Norden.

Undersökningen visar att var tredje svensk (34 procent) har anknytning till annat nordiskt land, antigen via familj eller arbete. Och intresset för ett nära samarbete är stort: 82 procent ser att det är viktigt att öka samarbetet mellan länderna i Norden.

– Det senaste året har vi sett att nationalistiska intressen och kanske även stolthet har fått komma i främsta rummet, vilket fått stora konsekvenser för relationer och samarbeten. Det är en utveckling som på lång sikt är skadlig både ekonomisk välfärd och trygghet, säger Josefin Carlring, generalsekreterare för Föreningen Norden.

Nordiskt samarbete är nyckeln till globalt inflytande

Vägen till globalt inflytande går via ökat nordiskt samarbete. Det tycker 76 procent av svenskarna. Att öka det nordiska samarbetet är viktigare än att öka samarbetet med EU eller USA.

82 procent prioriterar nordiskt samarbete, vilket kan jämföras med EU på 57 procent och USA på 41 procent.

Krissamarbete och forskning prioriterade områden

De områden som svenskarna i stor utsträckning vill öka samarbetet inom är krissituationer (77 procent), forskning och innovation (75 procent) och miljö och klimat (71 procent) samt handel och ekonomi (71 procent).

– Det finns en stor medvetenhet att vi står inför stora globala utmaningar, inte minst kopplat till klimatet. Att kris kommer i topp kan säkert kopplas till Coronapandemin, men är samtidigt en tydlig fingervisning till politiker om vilka förväntningarna är. Ett nära och fungerande krissamarbete är viktigt för tryggheten framåt, säger Josefin Carlring generalsekreterare för Föreningen Norden.

Var femte svensk har upplevt trakasserier

Som ett resultat av det bristande samarbetet under Coronapandemin har närmare var femte svensk (18 procent) upplevt trakasserier eller blivit dåligt bemötta av personer i de nordiska länderna.

Situationen är mest påtaglig för personer med anknytning till annat nordiskt land via arbete eller familj. I den gruppen uppger var tredje person (29 procent) att de upplevt trakasserier.

– Det kommer att behövas stora insatser för att återupprätta tilliten och förtroendet i relationerna, särskilt i våra gränsregioner som påverkats extra mycket av stängda gränser och misstro, säger Josefin Carlring generalsekreterare för Föreningen Norden.

Om undersökningen

Undersökningen är initierad och finansierad av Föreningen Norden med bidrag från Utrikesdepartementet. Undersökningen genomfördes under perioden september-november 2020 och bygger på en webbenkät med ett riksrepresentativt urval på cirka 1900 personer, där både en allmänhet i Sverige, och gränsregioner tillfrågats.

Kontakt

Josefin Carlring, generalsekreterare Föreningen Norden
Mejl: [email protected]
Telefon: 0703 05 14 30

Jenny Burman, presskontakt
Mejl: [email protected]
Telefon: 0723 11 89 55

Aktuellt hos Föreningen Norden