Föreningen Norden deltar i EU kommissionens panel om civilsamhällets roll i framtida strategier