Aktuellt

23 mar 2021

Föreningen Norden lanserar ny nordisk samarbetsplattform

De nordiska ländernas hantering av den pågående pandemin har synliggjort behovet av att vidareutveckla nordiskt samarbete. Föreningen Norden har i över hundra år stärkt och utvecklat nordiskt samarbete. Vi ligger bakom hur det nordiska samarbete ser ut idag med bland annat Nordiska rådet och fri passrörlighet inom Norden.

Nu blickar vi framåt och lanserar Idélab Norden, en samarbetsplattform för att vi gemensamt ska kunna arbeta strukturerat och målmedvetet mot Norden som en integrerad region. En region där människor vill leva, arbeta och bo.

Kompetens, erfarenhet och nätverk bakom framgångar

Arbetet med att skapa en integrerad region har på många sätt kommit långt. Det märks genom att var tredje svensk har en nära relation i annat nordiskt land. Dessutom är nordiskt näringsliv avgörande för vår ekonomiska trygghet, där Norge är vår främsta handlingspartner, Danmark är på fjärde plats och Finland på femte (SCB 2020).

Bakom Föreningen Nordens historiska framgångar ligger visionärt och enträget arbete, men också vår kompetens och organisationsstruktur spelar in. Vi har en central roll inom nordiskt samarbete och binder samman politik, näringsliv, gräsrötter, civilsamhälle och akademi. Vi är dessutom politiskt obunden aktör, något som är viktigt för att hitta långsiktiga lösningar.

Föreningen Norden har dessutom lång erfarenhet i att driva komplexa samhällsfrågor och Idélab Norden bygger på strukturerade arbetsmetoder som vi framgångsrikt arbetet med både i EU- och Östersjösamarbetet.

Det finns folkligt engagemang och politisk vilja

Med Idélab Norden samlar vi folkets engagemang, där 8 av 10 säger sig vilja öka det nordiska samarbetet. Frågan ligger dessutom högt på den politiska agendan och ett förslag som debatterats i riksdagen i förra veckan är behovet av en handlingsplan (210316).

Tidpunkten för att vi samlar våra krafter ligger rätt i tid – under 2023 har Sverige ordförandeskap i Nordiska rådet. Det är dags för oss att konkretisera våra ambitioner med ett nordiskt samarbete med mål om en integrerad och hållbar region.

Mer information om vårt arbete med Idélab Norden och hur du kan delta finns här.

Jag ser fram emot ett gemensamt arbete och konstruktiva idéer på en förnyelse av det nordiska samhällskonraktet!

Josefin Carlring
Generalsekreterare Föreningen

Aktuellt hos Föreningen Norden