Föreningen Norden lanserar ny nordisk samarbetsplattform