Aktuellt

18 maj 2021

Zooma in på Nordens historia – ett samtal om Sverige, Norden, Europa & Coronan

Den 1 juni kl. 13-14 bjuder Föreningen Norden och Studieförbundet Vuxenskolan in till ett samtal om vad historien kan lära oss om kris, beredskap, skillnader och likheter mellan de nordiska länderna.

I samtalet deltar Bengt Lindroth, författare och journalist, Anders Ljunggren, f.d. ambassadör och ordförande för Föreningen Norden Stockholm, Stine Hjelm Hjartland, grundare av Happy Alien, samt Lars-Erik Larsson, utvecklingsledare på Studieförbundet Vuxenskolan. Samtalet leds av Föreningen Nordens generalsekreterare Josefin Carlring.

Med utgångspunkt i Bengt Lindroths senaste bok samtalar vi utifrån olika perspektiv om hur historiska likheter och skillnader mellan de nordiska länderna påverkar relationer och samarbeten i Norden idag, samt vilken roll folkbildningen genom historien har att spela för förståelsen av vår samtid.

I samband med samtalet släpper vi ett inspelat boksamtal mellan författaren Bengt Lindroth och den ledande journalisten Annika Ström Melin. Samtalet kommenteras av Johan Strang, vid Helsingfors universitet och Hilde Sandvik vid NRK. Tillsammans med Bengt Lindroths bok Vi som inte var med i kriget – om Sverige, Norden, Europa & Coronan utgör det inspelade samtalet grunden i det studiecirkelmaterial som Föreningen Norden och Studieförbundet Vuxenskolan gemensamt släpper i höst.

Under vårt digitala samtal den 1 juni får du mer information om den pågående utvecklingen av studiecirkelmaterialet samt hur du kan använda det i din lokalavdelning eller studieförbund.

Anmäl dig HÄR senast den 30 maj. Den 31 maj skickas länk till Zoom till alla som anmält sig.

Aktuellt hos Föreningen Norden