Lär känna kansliets operativa chef: Caroline Liljegren