Anna Scaramellini

Latest updates

Aktuellt i Norden
18 March 2022

Nordkalottkonferensen sänds live från Boden

I helgen, den 7-8 maj, är det dags för Nordkalottkonferesen i Boden. Temat på årets konferens är Att leva och bo i ett hållbart Norden. Under lördagen sänder vi live direkt från Boden Business Park via Youtube, en utmärkt möjlighet att följa föreläsningarna för dig som inte har möjlighet att närvara på plats! Du kan […]

Vi i Norden
21 October 2021

Nordbor om Norden #8: Therése Wikström och Louise Skjoldborg Bruun

Therése och Louise: vem är ni? Thérese: Jag heter Therése, är från Sverige och är utbildad musikalartist och sångerska. Jag läser just nu till sångpedagog och undervisar i sång privat och på kulturskola. Jag är en naturälskare och äventyrsmänniska, något jag och Louise har gemensamt. Louise: Jeg hedder Louise, kommer fra Danmark og har i […]

Vi i Norden
30 September 2021

Nordbor om Norden #7: Ella Turta

Stolthet och fördomar mellan Sverige och Finland Jag är född och uppvuxen i Finland men 2012 flyttade jag till Sverige för att jobba som au pair då jag ville prova på mina egna vingar och lära mig ett språk. Jag hade ursprungligen sökt en tjänst i Paris men när jag inte fick den skapade jag […]

Samarbeten
28 September 2021

Projektet Hälsa, Delaktighet och Lärande ska öka elevers välmående

Sex skolor runt om i landet får nu besök av Föreningen Norden som del av projektet Hälsa, Delaktighet och Lärande. Forskning har visat att det finns ett ömsesidigt samband mellan skolprestationer och hälsa. Bättre hälsa leder till bättre skolresultat och omvänt bidrar bättre skolresultat till ökat välmående bland eleverna. Med projektet Hälsa, Delaktighet och Lärande, […]

Aktuellt i Norden
13 September 2021

Norden, Europa, kriget och Corona: samtal och studieplan

Den 21 september släpper vi en ny studieplan för cirkelverksamhet som lyfter olika perspektiv om hur historiska likheter och skillnader mellan de nordiska länderna påverkar relationer och samarbeten i Norden. Studieplanen är framtagen tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan för studiecirklar baserat på Bengt Lindroths bok Vi som inte var med i kriget – om Sverige, Norden, Europa & Coronan samt boksamtalet om historiens betydelse […]

Aktuellt i Norden
7 September 2021

Pressmeddelande: Nationellt hälsoarbete ska få friskare elever och bättre betyg

Nu ska eleverna på sex olika skolor i Sverige få verktyg att själva lyfta sina betyg – genom bättre hälsa. I ett projekt som Föreningen Norden håller i kommer eleverna att få planera aktiviteter inom nio områden som ska förbättra deras hälsa och genom det också ge bättre skolresultat. Arbetsmodellen som föreningen Norden tagit fram […]

Aktuellt i Norden
16 August 2021

Workshops om demokratins utmaningar i Boden

Som ett led i vårt åtagande i Demokratideklarationen bjuder vi in till två generationsöverskridande workshoppar med tema Demokratins utmaningar nu och då. För varje ny generation ställs nya frågor om den tid vi lever i och dess styrelseskick. Det betyder i praktiken att demokratin måste erövras av varje ny generation. För hundra år sedan infördes […]

Aktuellt i Norden
2 July 2021

Nordiskt samarbete under Almedalsveckan 2021

Almedalsveckan genomförs som ett i huvudsak digitalt arrangemang mellan 4-7 juli. Almedalsveckan, en av de viktigaste mötesplatserna för samtal om demokrati, politik och samhällsfrågor, blir i år ett annorlunda arrangemang och sänds digitalt över fyra dagar. Närmare 400 arrangörer kommer att delta och årets officiella progam bjuder på över 700 evenemang. Norden och nordiskt samarbete […]

Vi i Norden
1 July 2021

Nordbor om Norden #6: Anette Mjöberg

Biblioteken: demokratins skattkista Det har skett en stor förändring inom biblioteket, både när det gäller rollen som bibliotekarie och våra målgrupper. Jag har jobbat som bibliotekarie sedan mitten av 80-talet, i både mindre och större kommuner i Skåne. Nu är jag bibliotekschef i Hässleholm och i åtta år har följt och försökt anpassa vår verksamhet till denna […]

Aktuellt i Norden
22 June 2021

Titta på vårt event om ungas mobilitet i Norden

Den 17 juni sände Föreningen Norden och Nordjobb live från Stockholm ett idélab om ungas mobilitet i Norden. Med eventet ville vi inspirera med samtal om framtidens arbetsmarknad och kompetenser samt värdet med internationella erfarenheter, något som mobilitetsprogrammet Nordjobb verkar för inom Norden. Men syftet var också att hämta inspiration och idéer från deltagarna, som […]