Aktuellt i Norden
24 August 2022

Norden inför valet 2022: Sverigedemokraterna

Den 11 september är det val till riksdag, region- och kommunfullmäktige i Sverige. Inför detta har vi tagit Nordenpulsen på de åtta riksdagspartierna, och tagit reda på hur de ställer sig till Norden i frågor som rör hållbarhet, säkerhet och integration. Under veckorna fram till valet kommer vi att publicera intervjuer med talespersoner från samtliga […]

Aktuellt i Norden
22 August 2022

Norden inför valet 2022: Socialdemokraterna

Den 11 september är det val till riksdag, region- och kommunfullmäktige i Sverige. Inför detta har vi tagit Nordenpulsen på de åtta riksdagspartierna, och tagit reda på hur de ställer sig till Norden i frågor som rör hållbarhet, säkerhet och integration. Under veckorna fram till valet kommer vi att publicera intervjuer med talespersoner från samtliga […]

Aktuellt i Norden
19 August 2022

Norden inför valet 2022: Moderaterna

Den 11 september är det val till riksdag, region- och kommunfullmäktige i Sverige. Inför detta har vi tagit Nordenpulsen på de åtta riksdagspartierna, och tagit reda på hur de ställer sig till Norden i frågor som rör hållbarhet, säkerhet och integration. Under veckorna fram till valet kommer vi att publicera intervjuer med talespersoner från samtliga […]

Aktuellt i Norden
15 August 2022

Norden inför valet 2022: Liberalerna

Den 11 september är det val till riksdag, region- och kommunfullmäktige i Sverige. Inför detta har vi tagit Nordenpulsen på de åtta riksdagspartierna, och tagit reda på hur de ställer sig till Norden i frågor som rör hållbarhet, säkerhet och integration. Under veckorna fram till valet kommer vi att publicera intervjuer med talespersoner från samtliga […]

Aktuellt i Norden
12 August 2022

Vad betyder Norden för partierna i riksdagen?

Söndagen den 11 september är det riksdagsval i Sverige. Som en upptakt till den viktiga dagen har vi tagit Nordenpulsen på de åtta partierna kring frågor som gäller hållbarhet, integration och säkerhet i Norden. Vi kommer med start måndagen den 15 augusti och fram till veckan innan valet att publicera tre inlägg i veckan, ett […]

Aktuellt i Norden
28 June 2022

Webbinarium om reparation och hållbar konsumtion den 10 augusti

Vill du inspireras och få verktyg till att skapa mötesplatser och engagemang kring en mer hållbar konsumtion i samhället? Den 10 augusti kl. 8.00-11.00 bjuder Föreningen Norden Norrbotten och Pohjola-Norden in till webbinarium. Webbinariet ger en bred bild av hur mötesplatser för kunskapsdelning om reparation och hållbar konsumtion kan fungera. Deltagarna ges bland annat möjlighet […]

Aktuellt i Norden
20 June 2022

Välkommen på digital lansering av Hälsoparlamentet den 18 augusti!

Torsdagen den 18 augusti bjuder vi in skolledare, lärare, mentor, elevhälsopersonal och andra intresserade av att främja ungdomars hälsa och delaktighet till ett livesänt event med utgångspunkt i vår metod Hälsoparlamentet. Klockan 10.00-11.00 presenterar vi metodens koncept, upplägg och material. Vi bjuder också in en panel som diskuterar elevers förutsättningar till att må bra, lära sig […]

Aktuellt i Norden
13 June 2022

Fullmäktige med samhällsutveckling i fokus på ett grönskande Biskops Arnö

Den 11-12 juni genomfördes Föreningen Nordens fullmäktigemöte på Biskops Arnö. Totalt deltog 44 ombud från hela landet för att besluta om nya riktlinjer och prioriteringar för Föreningen Norden Sverige 2022–2026. I en tid då värderingar som demokrati och tillit är satta under press – värderingar som vi tagit för givna – är samarbete över gränser […]

Aktuellt i Norden

Uttalande Föreningen Nordens fullmäktige 2022

I nuvarande oroliga tid – efter en pandemi och under ett krig i Europa – står det klart att ett närmare och fördjupat nordiskt samarbete är en nödvändighet för att säkerställa framtida fred, välfärd och demokrati i Norden. En ny samtid i Norden är redan här, vilken såväl ökad migration, en pandemi och det nya […]

Aktuellt i Norden
18 May 2022

NATO som arena för att fördjupa samarbete i Norden

Den 24 februari vände upp och ner på säkerhetsordningen i Europa och världen. Dagen blev också startskottet för Sverige och Finlands process att aktualisera ett NATO-medlemskap. Länderna hade med stor säkerhet inte prioriterat en så snabb ansökan om Rysslands överfall på Ukraina inte skett. I över 200 år har alliansfriheten tjänat både Sverige och Finland […]

Load more