Från vision till verksamhet – lokala träffar runt om i landet