Samarbeten

Vi värnar om nordiskt samarbete. Här kan du läsa artiklar och reportage dels om Föreningens egna samarbeten, men också samarbeten mellan människor och andra företag och föreningar i Norden.

Kocken och Robinsonvinnaren Michael Björklund lär högstadieelever om hållbar matlagning

2022 firar Åland 100 år av självstyre. I och med Finlands självständighet 1917 önskade Åland att åter tillhöra Sverige. Men Finland ville inte lämna ifrån sig dessa 6757 öar, och gick istället med på att ge Åland självstyre. Lagtinget på Åland hade sitt första plenum den 9 juni 1922, och den 9 juni 2022 är […]

Östersjöområdets mellanfolkliga samarbete i fokus under Baltic Meeting Point

Karlskrona kommun bjuder i samarbete med Föreningen Norden och Utrikesdepartementet in till Baltic Meeting Point, den 19 maj. Konferensen är ett forum för kommuner och regioner i Östersjöområdet. Årets upplaga fokuserar på det mellanfolkliga samarbetet i Östersjöområdet.  Arrangemanget är viktigt och självklart för Föreningen Norden att stå bakom eftersom gränsöverskridande samarbete för samhällsutveckling är föreningens kärna, […]

Senaste uppdateringarna

28 September 2021

Projektet Hälsa, Delaktighet och Lärande ska öka elevers välmående

Sex skolor runt om i landet får nu besök av Föreningen Norden som del av projektet Hälsa, Delaktighet och Lärande. Forskning har visat att det finns ett ömsesidigt samband mellan skolprestationer och hälsa. Bättre hälsa leder till bättre skolresultat och omvänt bidrar bättre skolresultat till ökat välmående bland eleverna. Med projektet Hälsa, Delaktighet och Lärande, […]

24 September 2021

Seminarium om digital distans-undervisning

Föreningen Norden är värd för ett seminarium om digital distansundervisning den 30 september. Seminariet är del av det årliga forumet för EU:s strategi för Östersjöregionen. Över 1 000 deltagare från hela Norden och från övriga länder i Östersjöregionen är anmälda. Forumet och seminariet är öppet för alla. I drygt ett år var digital distansundervisning vanligare […]

17 September 2021

Norrbotten fokuserar på hållbarhet i Projekt Folkverkstan

Utveckla en plattform som ökar möjligheten till cirkulärt konsumtionsbeteende, samt bygga ett koncept där allmänheten kan reparera och laga enkla vardagsföremål. Det är huvudmålen för Projekt Folkverkstan som startade i februari 2020. Projektet drivs av Föreningen Norden Norrbotten tillsammans med Pohjola-Norden och bygger på samarbete med kommunerna Boden, Haparanda, Luleå och Uleåborg samt folkbildningsorganisationerna Studiefrämjandet Norrbotten och Oulu Opisto. Folkverkstan […]

8 July 2021

En hyllning till gränsfri kärlek

Allt fler gränser öppnar upp i Norden. Svinesundskommittén i samarbete med Föreningen Norden och Grensetjänsten Norge-Sverige vill nu dokumentera vikten med gränsfriheten med kampanjen ”Gränsfri kärlek”. ”Så många som var tredje svensk har en nära familjerelation till ett annat nordiskt land, enligt vår undersökning från 2020. Att röra sig fritt över gränserna för att kunna […]

1 April 2021

Innovativa idéer vidareutvecklar nordiskt samarbete

Det nordiska samarbetet är en nationell angelägenhet. Var tredje svensk berörs på ett personligt plan genom nära personliga band i annat nordiskt land. En stor del av vår sociala och ekonomiska trygghet och välfärd grundar sig i ett stabilt samnordiskt ledarskap. Vi på Föreningen Norden arbetar för ett ökat nordiskt samarbete och vi har i […]

24 March 2021

Webinar om nordiskt samarbete lockade stor publik

På Nordens dag står Norden enade och firar gemenskapen. Samtidigt är det ett tillfälle för att föra intressanta diskussioner och tänka kritiskt kring hur nordiskt samarbete mår och hur det kan utvecklas. Intresset och engagemanget var stort, många lyssnade och deltog interaktivt. Presentation av två färska undersökningarDet var temat på webbinariet vi arrangerade i samarbete […]

19 September 2020

Vi skriver under Deklaration för en stark demokrati

Föreningen Norden har i över 100 år varit drivande i att stärka nordiskt samarbete. Föreningen har således en historiskt viktig roll och ett ansvar för att bredda samtalet om hur vi i Norden tillsammans formar framtiden. Därför har förbundsordförande Åsa Torstensson tillsammans med Peter Örn, ordförande för kommittén Demokrati 100 år skrivit under och ställt […]