Hur passar detta med styrdokumentet?

Hur passar detta med styrdokumentet?